FANDOM


Ofiara Ciemności - ceremonia trwająca od wschdu do zachodu słońca, zależnie od ilości mocy. Krwawi w odpowiednim wieku składają taką ofiarę, przechodząc przez "testy", które stwierdzają jak wielką moc może jeszcze mieć. Można dostać Kamień o trzy ciemniejszy. Były przypadki, gdy osoba przystępując do Ofiary, zostawała z Kamieniem należnym z urodzenia, np. Gray.